Обкръжението има значение. То би могло да вдъхновява, но би могло и да ограничава. В това обкръжение не влизат само най-близките ни хора и приятели. Там са всички онези, за които и не подозираме какво влияние ни оказват и как го правят. Как да разбереш това и как да „проветриш“ обкръжението си – във видеото по-долу.

Споделете тази статия: