Направи ли теста? Можеш да си го припомниш или сега да му отделиш 5 минути, защото идва ред на отговорите.

Те са групирани според 3 понятия:

  • емоционално изтощение
  • деперсонализация
  • намаляване на резултатите.

Тези понятия са свързани пряко с бърнаут, защото са негови водещи симптоми.

Ето какво означават. Запознай се с тях, за да получиш пълноценни отговори във втората половина на поста, където са диференцирани по пол и симптом.

Емоционално изтощение


Това е състояние, при което нямаме сила да реагираме емоционално, а преди всичко равнодушно.
Започваме да се чувстваме използвани и опустошени.
Нямаме сили и енергия да общуваме с други хора.
Ставаме вяли и тъжни.
Животът ни изглежда безсмислен и безнадежден.
Не изпитваме никакви положителни емоции, а вместо това – физическа и психическа умора.
Този компонент на бърнаут е основен за развитието и продължаването на прегарянето. То е следствие от претоварване и конфликти в работната среда и най-често не само там.

Деперсонализация


Важно е да отбележа още с първите думи, че описанието се отнася единствено до състояние на бърнаут и тук не се има предвид деперсонализация в по-широк, психиатричен смисъл.
Ето как изглеждат особеностите на този водещ за прегарянето симптом.
Това е реакция, която е твърде негативна или дори цинична.
Ако сме стигнали до нея, нашето общуване е прекалено дистанцирано.
Ставаме безразлични към колегите, партньорите и клиентите си.
С подобно безразличие се отнасяме и към ангажиментите си, към самата работа и към резултатите от нея.
Правим нещата на автомат или за да получим “червена точка”, или просто, за да се отървем от тях.
Не се чувстваме въвлечени или увлечени от това, което трябва да правим.
Деперсонализацията, в описания по този начин случай, възниква като отговор от продължително емоционално изтощение. То е защитната реакция на нашия организъм, но съществува риск деперсонализацията да прерастне в дехуманизация.
Този компонент на бърнаут може да се нарече междуличностен.

Намаляване на професионалните постижения/резултати

Този симптом се проявява като понижение на собствената ни компетентност и продуктивност.
Демотивирани сме и даваме негативна оценка на всичко, свързано с работата.
Чувстваме невъзможност да се справим с изискванията на работа и със стоящите пред нас задачи.
Тревожи ни усещането, че ни преследва провал и че след него идва следващият.
Дистанцираме се от преките си задължения или ни се иска да се отървем от тях, да ги прехвърлим на някой друг и да спрем да страдаме.
Този период на понижение на резултатите ни може да се определи като самооценъчен компонент на бърнаут.

Чрез тези три компонента постепенно променяме отношението си към другите, към себе си, към работата и резултатите от нея. Навлизаме в страдание, което е много по-опасно от стреса на работното място. Натрупваме мащабен и опустошителен ефект на прегаряне.

Преди да видиш отговорите, кажи, как мислиш, какво е твоето ниво на бърнаут? Ниско, средно или високо? Защо?
А сега сравни с резултатите.

Ключ към резултата за ниво на бърнаут:

Резултат за отчитане на нивото на емоционално изтощение:
Смятат се точките на въпросите: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20

Резултати при жените:
до 14 точки – Имаш ниски стойности на емоционална умора, няма предпоставки за емоционално изтощение. Какво ти помага да си в това състояние на ниски стойности? Какво ще ти е от полза, за да понижиш още този резултат?
от 15 до 30 точки – Имаш нормално изразена умора, но има предпоставки за емоционално изтощение. Преразгледай работните си ангажименти и отдели време за почивка и приятни преживявания. Кога е най-близкият момент, когато можеш да си дадеш 15 минути почивка? Какво приятно преживяване имаш възможност да си създадеш?
над 30 точки – Имаш високо ниво на професионална умора. Налице е започващо или преживяно емоционално изтощение. Необходима ти е бърза промяна на работната обстановка и в стереотипа на живот. Преразгледай ценностите си и темпото на работа. Ще ти се отрази добре е консултация с коуч.
Не се колебай да потърсиш подкрепа.

Резултати при мъжете:
до 11 точки – Имаш ниски стойности на емоционална умора, нямаш предпоставки за емоционално изтощение. Какво ти помага да си в това състояние на ниски стойности? Какво ще ти е от полза да понижиш още този резултат?
от 12 до 29 точки – Имаш нормално изразена умора, но имаш предпоставки за емоционално изтощение. Преразгледай работните си ангажименти и отделете време за почивка и приятни преживявания. Кога е най-близкият момент, когато можеш да си дадеш 15 минути почивка? Какво приятно преживяване имаш възможност да си създадеш?
над 29 точки – Имаш високо ниво на професионална умора. Налице е започващо или преживяно емоционално изтощение. Необходима ти е бърза промяна на работната обстановка и график. Преразгледай темпото на работа и графика си. Препоръчителна ти е консултация с коуч.
Не се колебай да потърсиш подкрепа.

Резултат за отчитане нивото на деперсонализация


Сумират се точките от въпросите : 5, 10, 11, 15, 22

Резултати при жените:
до 4 точки – Няма отечена деперсонализация.
от 5 до 15 точки – Нормално изразено състояние.
над 15 точки – Високо ниво. Направи консултация с коуч. Не се колебай да потърсиш подкрепа.

Резултати при мъжете:
до 5 точки – Няма отечена деперсонализация.
от 6 до 16 точки – Нормално изразено състояние.
над 16 точки – Високо ниво. Направи консултация с коуч. Не се колебай да потърсиш подкрепа.

Резултат за отчитане намаляването на професионалните резултати.

Сумират се точките от въпросите: 4, 7 ,9, 12, 17, 18, 21
Тук скалата е обърната – високите стойности са благоприятният резултат.

Резултати при жените:
до 25 точки – Ниски стойности, имаш натрупана емоционална и психическа умора, която влияе неблагоприятно на работата ти. Професионалните ти постижения намаляват и това може да доведе до проблеми. Обърни внимание на ритъма на работа и почивка. Консултирайте се с коуч. Не се колебай да потърсиш подкрепа.
от 26 до 39 точки – Нормални стойности. Професионалните ти постижения не са във възход, но не са занижени. За момента работата ти те удовлетворява и намираш причина да си там, където си в този период от живота си. Кои са тези причини? Колко време още ще са актуални за теб?
над 39 точки – Твоите професионални постижения са във възход. Успех!
Консултация с коуч ще ти помогне да поддържаш трайно това състояние.

Резултати при мъжете:
до 25 точки – Ниски стойности, имаш натрупана емоционална и психическа умора, която влияе неблагоприятно на работата ти. Професионалните ти постижения намаляват и това може да доведе до проблеми. Обърни внимание на ритъма на работа и почивка. Консултирай се с коуч. Не се колебай да потърсиш подкрепа.
от 26 до 38 точки – Нормални стойности. Професионалните ти постижения не са във възход, но не са занижени. За момента работата ти те удовлетворява и намираш причина да си там, където си в настоящия период от живота си. Кои са тези причини? Колко време още ще са актуални за теб?
над 38 точки – Твоите професионални постижения са във възход.Успех!
Консултация с коуч ще ти помогне да поддържаш трайно това състояние.

Какво научи за себе си?
Какво е необходимо да промениш?
Какво е хубаво да остане непроменено?
На кого можеш да си полезен с този тест?
А с идеята за подкрепата на коуч?

Услуги

Споделете тази статия: