Бърнаут? 

Как се стигна дотук? Как до допуснах? В кой момент изпуснах нещата? Или твърде дълго ги държах под контрол?

Когато се окажем в това състояние, сме като в блато. Не, не като в блато, а като че ли сме се заблатили вътрешно. В мислите, в чувствата, в преживяванията… Животът е станал едно вмирисано, гадно блато!..

А не беше така!

Или за щастие все още не е късно и не сме затънали напълно в мазното, гнило блато на бърнаута.

Хайде да върнем лентата назад. И да видим какво го причини. Какви са скритите и явни причини за бърнаут?

А те не са една или две. 

Затова преди да ги разпределя в няколко списъка, преди да се гмурнеш в тях, ще ти кажа извода, който се филтрира през тях. Ще го кажа директно, но с много приемане, разбиране и подкрепа:
Щом четеш този материал, бърнаут не ти е чужд.

Щом бърнаут не ти е чужд, значи 

не си на своето място

и/или

не умееш да управляваш себе си, емоциите си и живота си.

/между понятието управляваш и контролираш няма знак за равенство в случая/

А ето ги и причините, които групирах по няколко критерия:

 • причини, произтичащи от работното място,
 • личностни причини,
 • причини, произтичащи от личното поведение,
 • причини, произтичащи от външни фактори.

Причини, произтичащи от работното място:

 1. продължително полагане на свръх усилия
 2. лоша професионална междуличностна среда
 3. мобинг /тормоз на работното място/
 4. постоянни кратки срокове на изпълнение на служебни задачи
 5. несигурност
 6. изисквания към работещия извън неговата компетентност
 7. отсъствие на позитивен микроклимат в екипа
 8. отсъствие на справедливост 
 9. противоречие с етичните изисквания на работното място
 10. пиково натоварване с ангажименти
 11. лошо планиране или липса на планиране
 12. начините на контрол на изпълнението на служебните задължения
 13. възнаграждение – твърде ниско, твърде високо, несигурно или нередовно 
 14. неясни критерии за резултат на извършваната работа
 15. липса на междинно отчитане на резултатите
 16. липса на възможност за инициативност
 17. неделегиране на права
 18. свърхнатовареност с поети допълнителни, служебни ангажименти
 19. работа в извънработно време
 20. неопределеност на служебната роля и задължения
 21. работа под напрежение
 22. постоянен стрес или в по-голяма част от времето
 23. липса на нужната подготовка за осъществяване на професионалните задължения
 24. уволнение, наказание
 25. твърде много цели или никакви цели
 26. рутина, скука
 27. висока динамика на промените
 28. липса на възможност за почивка в работния ден
 29. липса на отпуск

Личностни причини

 1. повишено, рязко, свръхамбицирано желание за професионален растеж
 2. стремеж за доказване пред някого или пред себе си
 3. продължителна неудовлетвореност от трудовите задачи и/или резултатите от тях
 4. никакви амбиции 
 5. “криза на средната възраст” без значение от възрастта 
 6. критическа възраст без значение от пола
 7. дългогодишно следване на чужди цели и интереси /лични и/или корпоративни/
 8. неяснота какво искаш ти
 9. свръх лоялност
 10. противоречие между “искам” и “трябва”
 11. липса на смисъл
 12. липса на хармония и баланс във всички житейски роли
 13. непознаване на икигай или следване на европейския му модел с 4-те окръжности
 14. “Не знам какво да правя, затова правя същото – преработвам”
 15. надхвърлен е дневният лимит на общуване с определен брой хора, на които можеш да отдадеш вниманието си
 16. противоречие на личните възможности и желания с реалните изисквания
 17. стремеж към независимост в работата
 18. усещане за недооцененост в работата
 19. липса на лични критерии за междинен и краен успех на извършваната работа
 20. липса на междинно отчитане на успеха, а само на крайния 100-процентов
 21. междуличностни конфликти,
 22. мобинг
 23. страх – от наказание, от несправяне, от уволнение, от определени хора и авторитети
 24. недостатъчно ресурси и квалификация
 25. твърде висока квалификация за тази работна позиция
 26. непоставяне на граници
 27. неумение да кажеш НЕ
 28. пренебрегване на собствените интереси
 29. липса на емоционална интелигентност и емоционална компетентност
 30. предубеждения за особеностите на професионалната дейност 
 31. липса на ефективни модели за комуникация и общуване
 32. конфликт между семейни и професионални роли, смесване и пренос на роли
 33. силна роля на вътрешния критик и перфекционист
 34. постоянна необходимост от изява на силата на характера
 35. недобро здраве
 36. недостатъчно енергия за справяне
 37. пренебрегване на необходимостта и времето за почивка

Причини, произтичащи от лично поведение

 1. пресилване от физически характер 
 2. екстремни спортове и преживявания 
 3. шумна среда на почивка
 4. твърде много контакти
 5. самота 
 6. много чести пътувания и екскурзии
 7. никакво разнообразие във всекидневието 
 8. екстровертни изяви при положение, че си интроверт
 9. хронично недоспиване, липса на сън, некачествен сън
 10. диети и гладуване
 11. алкохол, лекарства, наркотици
 12. честа дехидратация на организма

Причини, произтичащи от външни фактори

 1. родителски отговорности
 2. други семейни задължения
 3. силно емоционални преживявания
 4. очакванията на общността
 5. външен натиск за постигане на резултати
 6. вменяване на странични отговорности

Кои причини са твоите?

За какво се замисли?

Има надежда за излизане от блатото. Първата крачка е да го видиш.

Така или иначе – темата за бърнаут ни събира.

Продължаваме заедно.

Към живот без бърнаут.

Споделете тази статия: