„Прегарянето: Високата цена на високите постижения“ е статия на американския психиатър Хърбърт Фройденбергер, в която понятието бърнаут има своята световна премиера през 1974г.

Цитатът: “Героят е работник на поточна линия. Тежката и монотонна работа е причина за нервен срив, който го изпраща в болница и оставя без работа.” обаче не е от тази статия, а от уикипедия и описва сюжета на филма на Чарли Чаплин “Модерни времена” от предвоенната 1936-та. 

Факти, които оставям без коментар.

Бърнаут става обект на сериозно внимание почти веднага след като е идентифициран през 70-те. През 1982 г. дамски екип психолози – Кристина Маслах  и Сюзън Джаксън,  разработват  метод за изучаване на синдрома на професионалното изчерпване (прегаряне). Те създават първия тест, определящ наличието и степента на бърнаута. 

Този тест се появявава у нас в началото на 21 век, но това съвсем не означава, че преди това не сме прегаряли – ние от нашето поколение, поколението на нашите родители и т.н. 

Означава само едно – настъпил е моментът да осъзнаем съществуването на бърнаут в живота си, да си позволим и приемем, че сме застрашени или страдаме от него и да се справим. 

Този тест е първата крачка в тази посока. Той е кратък и много лесен за изпълнение. Продължава да се използва по цял свят и не са много създадените други подобни тестове. Подготвила съм още един за по-нататък.

Сега ти предлагам този.

Направи го без предубеденост и очаквания за едни или други резултати.

:

Тестът съдържа 22 твърдения за преживявания, свързани с работата. 

Предвид това, че в момента вече година живеем и работим в по-различна ситуация, погледни на думата “работа” по начина, който описва твоята индивидуална ситуация най-точно.

Прочети внимателно всяко от твърденията и  отбележи колко често изпитваш подобни преживявания и мисли през последната година (не по принцип обобщено за целия ти живот).

Скала:

Никога = 0

Много рядко = 1

Рядко = 2

Понякога = 3

Често = 4

Много често = 5

Всеки ден = 6

Въпроси:

1. Чувствам се емоционално изтощен/а, опустошен/а от моята работа.

2. В края на работния ден се чувствам като “изтискан лимон”.

3. В работните дни сутрин съм в лошо настроение и броя с нетърпение дните и часовете до почивните дни.

4. Доволен съм от резултатите от работата ми.

5. Изморяват ме хората с които работя: подчинени, клиенти, пациенти и се стремя да сведа времето на общуване с тях до минимум.

6. Чувствам голям заряд от бодрост, емоционална и творческа енергия на работното място и след това.

7. Умея да намирам правилните решения в трудни или конфликтни ситуации на работа или извън нея.

8. Чувствам загуба на интерес и апатия по отношение на работата ми.

9. Умея да внеса искра творчество в своята работа.

10. В последно време станах по-безчувствена в междуличностните си отношения с хората – подчинени, клиенти, пациенти.

11. Хората с които работя, не са интересни за мен.

12. Работя с удоволствие, имам много цели и планове в работата и вярвам в осъществяването им.

13. Изпитвам все по-големи разочарования от моята работа.

14. Чувствам равнодушие и загуба на интерес към много неща, които са ме радвали по-рано.

15. Чувствам безразличие към тези, с които работя и предпочитам формалното общуване с тях, без излишни емоции и откритост.

16. Иска ми се да се уединя и да си отдъхна от всичко и от всички.

17. Създавам атмосфера на доброжелателност, сътрудничество и ентусиазъм в работния екип.

18. С лекота общувам с непознати в работата, независимо от техния характер, маниери на общуване и амбиция.

19. Доволен съм от жизнените и професионалните си успехи.

20. Чувствам се на предела на силите ми.

21. Вярвам, че мога да направя още много в живота.

22. Проявявам към другите хора повече внимание и грижа, отколкото получавам признателност и благодарност обратно.

Как се чувстваш след края на теста? 

На кои въпроси ти беше по-приятно да отговориш, отколкото на други?

Искаш ли да отговориш на още някой въпрос, свързан с проявата на бърнаут в твоя живот? Ако да, какъв е той?

Ключа към резултатите от теста ще публикувам в следващия пост. Отлагам съвсем преднамерено. Това не е маркетингов трик. Това е възможност за теб да останеш замислена и наблюдателна. Или още по-добре, както обичам да казвам, самонаблюдателна. И обезателно безкритична. Не се изцеждай повече. Съхрани енергеията си, доколкото я имаш. 

Доскоро!

Живей активно с мисъл.

Открий Активен Смисъл!

Споделете тази статия: