„Живот без бърнаут“ е рубрика с мисия да те подкрепи, информира, предпази или изведе от бърнаут.

Продължавам я с търсене на отговор на въпроса какво точно е бърнаут.
Ще научиш защо беше признат за заболяване.
Защо това беше променено.
Има кратка история с неочакван край.
Ще разбереш с кои други състояния си прилича.
В края има линк към подкаста на този пост, ако предпочиташ слушането пред четенето.

Продължаваме заедно!

Бърнаут се появява в не толкова далечната 1974 г в САЩ. Неговата световна премиера е интересна и ще ѝ отделя време, да ти я разкажа някой следващ път.
От жаргон, бърнаут се превръща в понятие, което се разпространява с висока скорост по цял свят, защото симптомите се набиват на очи, а последствията от тях стават все по-драматични.

За кратко време е признат от медицината за заболяване и влиза в Международната класификация на болестите.
Можеш ли да допуснеш какъв би бил в световен мащаб размерът на загубите за работодателите от отсъствие на служители поради заболяване от бърнаут? Отговорът дава представа защо скоро бърнаут е изваден от този списък, но остава определен като състояние, което води до заболявания. Някои от тях – хронични и с опасност от фатален край.
Така или иначе
Световната здравна организация го определя като епидемията на 21 век, много преди да се заговори за Ковид 19.

Първоначално значението на бърнаут се определя като синдром на професионално прегаряне. Днес е повече от ясно, че професионалното прегаряне не може да бъде изолирано от цялостната картина на живота и вече не е актуално да се гледа на него едностранно и обвързано само с работната среда.
Няма защитени от него, независимо от професията, длъжността, статуса, социалното положение, пола или възрастта си. Има по-рискови и по-малко рискови професии, професионални позиции или периоди от живота, но бърнаут е повсеместен. Невидим е и често сме склонни да се “заразим” с него, прилепвайки си ценности, убеждения, мислене и поведение отвън. За това: по-нататък. Има време да говорим за тези толкова дълбоки въпроси.
Сега е време за една история.

Преди години почивах в една от нашите прекрасни планини, в хижа, разположена сред природен резерват. Наоколо гори, поляни, слънце, вятър и небе. Никакъв бетон, никакъв шум, пълно безвремие!
Сутрин в столовата хижарят ни поднасяше закуска. В тази кратка история главният герой е той. Сядаше за малко на нашата маса и си приказвахме.
Може би вече изпитваш благодорна завист към него за това прекрасно работно място, за чистата и спокойна среда.
Но се оказа, че точно този човек, хижар в природен резерват, е в състояние на сериозен бърнаут.
Няма да разказвам повече подробности. Само ще допълня, че тогава прозрях, колко незащитен от прегаряне е всеки един от нас на всяко едно възможно физическо и работно място във всеки момент.

Не ти разказах тази история, за да решиш внезапно, че страдаш от бърнаут. Той може да бъде неволно сбъркан със силна умора, с реакция, вследствие на стрес и напрежение, с моменти на разочарования, тъга и дори депресия и редица физически оплаквания, някои от които психосоматични.

Ето какво представлява бърнаут.
Той е крайно емоционално, психическо и физически изтощение в следствие от продължително свръхпретоварване и преработване.
Той е огромна преумора, която не намалява и не изчезва дори след обичайната почивка.
Невидим е, защото започва неразличимо и без симптоми.
Коварен е, защото настъпва бавно в дълъг период от време, през който свикваме с него и го приемаме за нещо в реда на нещата.
А то не е!

Всъщност, няма да ти досаждам с научни описания. Ще ти дам възможност да разбереш това чрез собственото си преживяване.
Подготвила съм тест, от който да измериш степента си на прегаряне или да си спокойна, че нямаш такова. Не го пускам сега, защото искам да напредваме плавно. Но обещавам – тест ще има.

Следващата статия е “Симтоми на бърнаут”. За някои от тях не би се досетила. Те ще хвърлят светлина върху странни моменти от поведението на твои колеги, близки или дори на теб самата.

Ако познаваш хора, които този материал ще накара да се замислят, изпрати им го. Предай нататък.

Сега остани в кратък размисъл.
Подкрепям те в това с един въпрос:
Какво те провокира да четеш материал, свързан с бърнаут?

Можеш да слушаш подкаста тук. Продължава 6 минути.


https://soundcloud.com/albena-slavova-617069765/kakvo-e-brnaut/s-MY01MXl3daN

Споделете тази статия: