Поставянето на лични граници – част 3

Поставянето на лични граници – част 3

 Това е вече трета поредна статия, посветена на личните граници. В нея, както и в първа, и втора част , все още няма да дам препоръка как се отстояват личните граници, защото все още има няколко въпроса, чиито отговори не търпят пренебрегване.

Един такъв въпрос е

Какво всъщност представляват личните граници?

Унифициран отговор няма, но краткият му вариант е:

Зависи от човека.

Колкото хора, толкова и индивидуални преценки за нещо толкова лично, колкото е това къде свършва моето аз и къде започва твоето.

Ще разгледам тези варианти един по един.

За начало обръщам поглед към пълната липса на граница. 

Възможно е да я няма, защото тя никога не е поставяна било то несъзнателно или като съзнателен собствен избор на поведение. Поставянето ѝ би се възприело като посегателство върху друг или други. Може да пробуди тревожност да би някой да се почувства наранен, ранен или ограничен. Може би липсата на граница дава удовлетворението, че така правят добрите хора, грижовните, ангажираните, тези, на които може да се разчита, лоялните, хората с висок професионализъм и т.н.

Възможно е също някога, много отдавна границата бегло, набързо или небрежно да е била очертана като с тебешир. След много стъпки върху нея се е изтрила и заличила, до степен никой да не си спомня, че я е имало. Или под прикритието на добронамереност, любов и стремеж мир да има на всяка цена, липсва желание да вземе тебешира и да я очертае отново.

В тези случаи човек трудно би дал определение на понятие за лична граница. То ще изглежда мъгливо и абстрактно.

А аз продължавам с вариантите на отговор на въпроса какво са личните гланици. Възможен друг такъв е на граница, която е доста пластична. Тя ту угодно, ту притеснително отваря широки врати в нея. Ту строго и заплашително се издига висока и непревземаема. Различима граница е, но обусловена от външни фактори, според това в каква роля, в какъв статус, в каква житейска сфера човек се чувства застрашен или застрашава, създава близост или отхвърля. Такава граница по-скоро е широка зона, в която става договарянето врати ли ще се отварят или зидове ще се издигат.

Трети вариант на отговор биха дали хора, за които личната граница е не само позната и видима, но е свещена. За тях тя е нажежена до червено жичка, която потреперва неспокойно, дори само при нечия мисъл да я доближи. Такава лична граница може да се окаже минно поле без предупредителни знаци. Може да е високоволтов плет, готов да изпържи всяка прелитаща муха. Такива граници се пазят строго, но с цената на голям преразход на енергия и самота. Те гарантират дълбоки залежи на страх, срам, вина, ранимост, неувереност, които е важно да останат скрити за външния свят.

Всъщност какъвто и отговор да даде човек за неговата граница, по-интересното е не какъв е самият отговор, а от кога не е актуализиран. Защото границата, независимо дали я има или не и каква е в действителност, е точно такава не от днес. И също не от днес е такова и виждането за нея. Но човекът вътре в границата си се е променял през времето, ставал е по-мек и благ или по-твърд и коравосърдечен. Може би вече границата, която си има по подразбиране от памти века, да не му подхожда, да не му е по мярка. Както и животът, който води да не му е по мярка, защото го е оформил около тази отдавна неактуализира граница. 

Ето така. Преди още да сме се замислили как да опазваме границите си е важно да видим дали първо да не ги променим и направим по-съответстващи на нас самите.

Поставянето на лични граници – част 1

Поставянето на лични граници – част 2

Поставянето на лични граници – част 2

Поставянето на лични граници – част 2

Преди да започнеш да свикваш да поставяш лични граници и да се стараеш да превърнеш това от плахо и нерешително едноактно действие в навик, има нещо.

Нещо много съществено, с което да се заемеш наистина сериозно преди това.

То е дълбоката основа, в която ще налееш бетона на успеха, който сега ти се струва невероятен.

Изглежда ти непосилен този успех, защото нали не умееш да поставяш граници и да ги очертаваш забележимо. Плашещо е, понеже не е твоето да ги отстояваш, камо ли да го правиш всеки път, когато се налага. А то си се налага, знаем го и двете. Успехът в начинанието така те кара да се съмняваш, че някога вече ще умееш да поставяш граници, че завързва стомаха ти като морски възел.

Не му се плаши на възела. Ако не може да се развърже, ще го разсечем.

Винаги има начин, да знаеш!

Един от тях е тази статия, с която ще подготвиш предстартово умението си да поставяш лични граници. Тя е посветена не на това как да го правиш. С това ще се заемем в следващата статия. В тази заедно с теб ще насочим сноп ярка светлина към случаите, когато в настоящия си живот не отстояваш позиция и граници. Статията ще ти помогне  да видиш като на длан кога и при какви обстоятелства се случва това.

Защо е важно да им отделим внимание?

Ако допуснем, че ентусиазирано се втурнеш да поставяш границите си, преди да използваш моята идея да поизследваш настоящата си ситуация, има опасност да се случат три неща.

Едното е, че ще виждаш, че не си поставила гранници, след като вече е минал моментът, когато е било необходимо.

Второ – ще се гневиш както на ситуацията и хората, които са нарушили граничната ти зона, така и на себе си, но без това да води до какъвто и да било резултат или промяна.

Трето – ще задействаш някакво евентуално действие в стила на отстояването на личните ти граници, постфактум, което има вероятност само да усложни обстановката, но не и да регламентира твоите граници.

Много важен извод на този етап от статията е, че

Границите се отстояват адекватно тогава, когато нарушаването им бъде маркирано в момента на нарушаването им.

И още един извод.

Всяко последващо анализиране не е нищо повече от анализ и статистика, но само активен нов и вече променен модел на мислене и действие, водят до онази промяна, която имаш право да наречеш

Вече мога да отстоявам своите граници!

и която към този ден и час все още те тревожи.

Затова – напред към наблюдателността, вниманието и милосърдието към себе си.

С наблюдателност ще се превърнеш в Зоркото око за известно време (не завинаги), през което да виждаш себе си и какво правиш като страничен наблюдател.

С внимание ще зследваш случващото се.

И с милосърдие ще се отнасяш към себе си, дори да ти се иска да се обвиниш.

С въпросите по-долу ти помагам в тази нелека задача, но ти обещавам, че тя ще те подготви блестящо за бъдещи действия.

НАБЛЮДАТЕЛНОСТ 

 • В кои сфери от своя живот не умееш да поставяш граници?

 • Във всичките ли непоставянето на граници се проявява по един и същ начин или има различни варианти на твоето поведение?

 • Какви са повтарящите се ситуации, когато се случва това?

 • Какво ги предшества?

 • Как можеш да различиш такива моменти, за да бъдеш подготвена?

Направи едно истинско разследване. Направи го хладнокръвно и безкритично. Просто наблюдавай. Може би е добър вариант да си записваш. Записвай просто фактите. Не им добавяй никаква емоционалност. Просто факти – какво, кога, с кого, при какви обстоятелства се случи, в коя сфера на живот. Забележи общото и повтарящото се между тях. Запиши изводи и  прозрения.

ВНИМАНИЕ

 • Когато пропускаш да поставиш граница или да я запазиш, от какво се притесняваш или опасяваш в този момент?

 • Какво се случва с теб, когато границите ти са нарушени – как се чувстваш, какво преживяваш във физически план?

 • Какво се случва с нарушителя?

Внимателното вглеждане в детайлите на случващото се, ще ти подскаже докъде се е простряла зоната ти на комфорт, която си осигуряваш с непоставянето на граници. Да, няма грешка. Претоварваш се, не отказваш да поемеш още ангажименти, пренебрегваш себе си, забравяш за обещанието си да се грижиш за здравето и духа си и още по хиляди начини изпадаш в такива ситуации, в които има възможност някой да забележи твоя принос, да прояви благодарност към теб, да ти даде одобрението си или просто да те приеме. Все базисни копнежи и прекрасни усещания, от които се нуждаем всички и които можем не само да имаме, но да са и по-силно изразени, ако си позволим да поставяме граници. Затова на този етап е важно да видиш какво се случва. Отново е добре да записваш.

МИЛОСЪРДИЕ

Без него накъде?! Когато станем наблюдателни и започнем да вникваме в детайлите, може да се удивим, дори направо да се втрещим.

 • Това аз ли го правя?!
 • Аз ли постъпвам така?!
 • Направо не е истина!

В мига преди да позволиш в кръвта ти да се излее първата капка на омраза към себе и да образува коктейл с другите капки на гняв и разочарование, поеми въздух и докато го издишаш, заобичай себе си още по-силно. Точно в този миг заслужаваш обич и приемане повече от когато и да било.

Защото

Ти дръзна да видиш истината в очите!

Ти не избяга, когато видя каквото не ти харесва!

Ти направи всичко това, за да промениш себе си към по-добро, за да направиш живота си по-качествен, за да се радваш на по-хармонични взаимоотношения.

Не всеки би го направил, а много хора биха се придърпали обратно, дълбоко в зоната си на комфорт, където е познатото макар и болезнено поведение.

Ще ти кажа

Преди да спре да боли е страшно!

Но не страшно, понеже наистина е страшно, а страшно, защото е непознато.

Този тип страшно доста бързо се разсейва.

Особено, когато имаш подкрепа.

А аз ти я давам и съм плътно до твоето рамо.

 

 

 

Първа част на статията Поставянето на лични граници.

 Трета част на статията Поставянето на лични граници.

Поставянето на лични граници – част 1

Поставянето на лични граници – част 1

Тази статия е за хора, които умеят да поставят граници, но им се налага да го правят твърде често. Това веднага събужда въпроса дали наистина умеят да поставят граници или само така си мислят.
Тази статия ще е особено полезна и за онези, които си знаят, че това им е проблемна зона и искат да се научат как се прави. 

 

За какво става дума по-долу?

 За това кое поведение доста често е считано като такова, с което поставяме някого на място, с което посочваме къде е нашият личен периметър, през който не бива да се прекрачва, но все пак това не е истинско поставяне на граници или поне не върши работа за дълго.

Това са такива действия и такъв начин на мислене, които приличат на него и успешно го имитират, но които са неефективни и дори водят до обратен ефект като поощряват някой да повтори набезите си на наша територия.

 Ще изброя по най-простичък начин три най-често допускани грешки.

 ГРЕШКА 1

Това е мълчаливо и невидимо поставяне на граници.
При него не отронваш и дума, защото считаш, че щом другият е от твоето обкръжение, то той автоматично знае какво си мислиш и на същия автопилот разбира посланието ти. Такива хора считаме, че са нашите близки от семейството, любимите ни хора, приятелите, колегите и др.
Същият този човек по силата на твоето мълчание би трябвало да знае и как да се държи, респективно как да не нарушава границите ти и да умее да се съобразява с теб. Опасна самозаблуда е, когато имаш подобни идеи, да ти се привижда, че насреща получаваш това което очакваш, но това да е само във въображението ти. 

 Друг аспект на мълчаливото поставяне на граници е вътрешният диалог, който постоянно въртиш в ума си като филм. Той не слиза от екран с години, само че този филм го гледаш единствено ти, както и ти си му главен герой, режисьор и сценарист и само от време на време редактираш част от диалога.

Истината е, че такъв диалог не излиза наяве, остава в някаква твоя тайна и като такава не върши абсолютна никаква работа за опазване на границите ти. Това, което се случва, е, че усилва твоето страдание от факта, че много ясно осъзнаваш границите си – без да ги маркираш, но не по-малко ясно виждаш и нарушаването им без да предприемаш нещо.

 ГРЕШКА 2

Маркираш нарушената територия гръмогласно, крещейки, тръшкайки врати или нещо в този творчески дух на справедливия ти гняв. Когато това се случи, си на етап, в който усещаш, че повече не може така. Някой е прекалил. Е, щом е прекалил, това моментално означава, че твърде дълго някой друг, прости ми, но ти си този някой друг, е позволил това да се случва, като през цялото време на това случване е осъзнавал този факт. Вдигането на врява и джангър са просто изпускане на парата, но не въдворяват ред и справедливост за дълго. Нарушителят в най-добрия случай е изтласкан за кратко време, но патардията не го е отучила, дори вероятно да го е направила по-резистентен към нея. Следващ път може и да не излезе от твоята територия, а просто да продължи с мотото “Викай си, не ми пречиш!”.

 ГРЕШКА 3

Влизаш в диспут, спориш, убеждаваш или противоречиш на този, който ти нарушава личните граници, защото смяташ, че по пътя на убеждаването ще го промениш и той ще спре да прави така. Възможно е да се опитваш да му покажеш своите рани и болки. Почти сигурно е, че ти се иска да получиш някакво възмездие, компенсация или поне извинение. Хубаво би било според усещането ти за справедливост да се постигне споразумение, с което ти се гарантират правата, свободите и териториалната цялост. Търсиш дипломатичен, мирен и добър начин, удовлетворяващ всички страни в дискусията и проявяваш склонност към компромиси само и само да има мир. Но в този момент не правиш нищо по-различно от това да нарушиш напълно самостоятелно своите лични граници.

 В коя грешка припозна твоя начин да очертаваш своето пространство?

Не се кори. Това са модели, които всички следваме, на които сме научени и за които не подозираме.
Най-важното сега е да си отговориш
Какво искаш ти като личност?
и
Как го искаш?

 Това са въпросите – пътепоказател към следващата статия, с която ще продължим темата за поставянето на граници.

 Очакваш ли я?

 

Втора част на Поставянето на лични граници

Трета част на Поставянето на лични граници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристалният егоизъм

Кристалният егоизъм

Определението за егоизъм гласи, че това е човек, който поставя личните си интереси над тези на другите. Странно е, че тази дума няма синоним, но още по странно е колко силно сме пропити от вкаменената ни тревожност да не се окажем самите ние в клопката на обвинения в егоизъм.

Старанието ни е да сме в постоянен режим на себеотдаване 24/7 до степен на себеотричане и себезачеркване, понякога до пълно обезличаване на личността си, не защото не изпитваме потребност от обич, внимание и грижа за себе си, а защото ни държи неистов страх, че някой ще се обърне и ще ни зашлеви обвинението, че сме егоистични. Ще ни каже, че правим само, каквото си искаме, че не се интересуваме или грижим достатъчно, ще ни порицае, че го отхвърляме и пренебрегваме, че сме безотговорни и себични.

От това боли повече и от шамар. Направо си е едно тежко круше, истинско крушение за душата. Затова отново се връщаме в удобната, защото е позната, но болезнена зона на комфорт на ниската себеоценка и високото себеотдаване с надежда, че някой ще ни зачете усилията и болките.

Но … Разковничето е в думата високото от предното изречение. Защото се оказва, че на толкова високо няма никой, въпреки очакванията ни, че старанието ни е на висотата на нечий пиедестал, където не друг, а ние самите сме възкачили този, който много бихме искали да му подхожда дадената височина. Е, там сме само ние. Лошата новина е, че сме сами, но хубавата е, че сме се изкачили високо, макар че това изкачване има други начини на изпълнение с по-малко болка и разочарования.

Сега вече има две възможности – едната е да се сурнем юнашката, да се претърколим, охлузим, ожулим и нараним, за да се върнем в ниското, където стои онзи, дето уж бил на високото. Другата възможност е, пребивавайки там на високото, да останем достатъчно дълго в усамотение, докато получим прозрение/я.

Например такова възможно е, че егоистът не си ти. А е точно този, който хвърля върху теб такива тежки обвинения. Как така не си го знаела досега, как така не си го виждала?! Ами много просто.
Това е един особен вид егоизъм. Аз го нарекох КРИСТАЛЕН, защото той е направо прозрачен, до степен на невидимост. Виждаш през него човека, който е такъв или онакъв, но за когото никой не може да каже, че е егоист. Прави толкова много неща, наистина. Но като се замислиш, те са все такива, които поддържат имиджа му в определена благотворна светлина, в която се къпе собственото му его.

И в същото време на процеса на това виждане чувстваш съвсем осезателно, че около него има стена, даже цял зид, дори цяла вселена, която го обгръща, но невидимо, прозрачно и го прави недосегаем, защото е като щит. Ето това е КРИСТАЛНИЯТ му егоизъм.

Блъскаш се в него, защото не го виждаш.
Не достигаш до човека, защото той се брани с него.
И това е вездесъщата му зловеща, двойствена същност.

Да има нещо, което не си личи, но то да е толкова мощно, че да те съсипва и да е толкова твърдо, че всеки твой опит за докосване, се превръща в рикушет срещу теб.

Летят шрапнели!

Такъв вид егоизъм не се свежда до обичайните прояви на физическото ниво на живота. Той е префинен и супер манипулиращ, така че да подсигури всичко еднолично желано от него, но така че да не се усетиш, че те ощетява директно, а да ти бръкне в душата като с нажежена кука, за да бъде преживяването му още по-хубаво не за теб естествено.

За да бъдеш ти виновна, че КРИСТАЛНИЯТ егоист има нужда от егоизма си, за да си излъска кристалната обвивка от някакви несъществуващи петна, с които уж си го оплескала. Ако я нямаше кристалната обвивка, нямаше да има и петна, нали?

И какво да правиш сега, ако правилно разбра моята метафора за КРИСТАЛНИЯ егоизъм и ако получи прозрение, че не ти си егоист, а си в лапите на някой такъв?!

Ако досега не си станала като него, значи няма шанс и не се опитвай да бъдеш кристална като защита срещу му, за да не нараниш волно или не, когото и да било. Спасението е в поставянето на така наречените граници.

Твоите лични граници.

И знаеш ли кое е най-трудното. Не е самото поставяне и отстояване на границите, а очертаването на твоята територия, защото досега твоята е била и на КРИСТАЛНИЯ. Началото, дори не първата крачка, а още преди нея, е това да си позволиш да имаш своя територия – на физическо, ментално, интелектуално, духовно ниво и на всякакво друго, което ти дойде наум. Да си го позволиш и да я видиш тази територия, тъй като тя си е там – съвсем различима и същевременно размита до безкрайност.

И чак тогава – след осъзнаването ѝ, след виждането ѝ, след приемането ти, че е твоя, чак тогава идва и обновеното действане от позиция на очертаване на границата и недопускането на това някой да ти я нарушава.

КРИСТАЛНИЯТ разбира от граници. Нали се е обградил с една такава. Респектира се от чуждите КРИСТАЛНИ. Сигурно е, че около него гравитират такива по принципа на подобието и привличането. Сигурно е и друго обаче – за него ще бъде невероятно изумление точно ти да поставяш граници и то твои лични.

Това ще е процес. Дълъг, творчески, духовен, но също и чисто физически процес. Акцентът е върху последната дума и с това искам да ти кажа, че отнема време и то много. Затова добрата подготовка е ключова. Тази статия би могла да бъде част от нея и както казах малко по-горе, предшестваща първата крачка.

Сега ще спра до тук. Защото предполагам, даже си позволявам да знам, че си в лек ступор, ако си заподозряла, че страдаш заради нечий /на някой много близък човек/ КРИСТАЛЕН егоизъм. Аз ти обещавам, че ще имаш подкрепата ми със следващи статии за това как да отстояваш границите си.

Но сега те моля, остани в настоящото си прозрение. Не бързай да излизаш от него като се заемеш с нещо познато и потънеш в успокоителните дебри на рутината. Остани така.

Това е грижа за себе си.

Трите кръга на отговорността

Трите кръга на отговорността

Това е статия за отговорността като неизчерпаема възможност за развитие и разширение на хоризонта ни. Тя облекчава тежестта от поемането и носенето на отговорност и я превръща във вдъхновение. Отнема възможността да се чувстваме като жертви на бърнаут. Дисквалифицира концентричните окръжности от традиционния образ на мишената. Точно тях избрах за метафора на обновено виждане по темата за отговорността.

Отговорността като понятие и ценност е твърде експлоатирана до степен да се изтърка и изчерпи от съдържание. Пълноводно ни залива ту политическа, ту икономическа, социална и друга отговорност. Дразнещо е пренаписването на идеята за отговорност в определени кръгове. Набива се на очи, където и когато липсва. Стоят като на пост обвинения между поколенията, откакто свят светува, че младите са безотговорни.

Ако си позволим дискретно да надникнем точно тук, ще видим често срещано явление – родители да избират извънучилищните занимания на децата си с очакването изборът да е родителски, а отговорността за изпълнението му – на децата, които в повечето случаи поносят тази отговорност, но с уклончивост или протести. Получава се така, че децата свикват да носят отговорност за изпълнението не на своите избори и не за своите решения, а за тези, взети от друг/и.

Завършват училище с грамадното желание да се освободят от наложените им отвън ангажименти и отговорности. Стоят на прага на свободния, според тях, живот, а отвъд прага свободният живот ги очаква да поемат своите отговорности като част от обществото, каквато са и винаги са били.

Да поемат отговорност за себе си, а и пред обществото е ново, леко плашещо и малко сложно занимание, без разбира се да слагаме всички под общия знаменател на тази неизвестна до момента тера инкогнита, ако никога по-рано не са били на територията на истинската отговорност – онази за нещата, които са абсолютно техен личен избор по тяхна индивидуална преценка, изпълнени с енергията на творческата им мотивация.

Така обаче, както сме склонни да упрекваме младото поколение, така и ние, уж по-големите, разумните и зрелите, не сме застраховани от по-редки или по-чести пътешествия до същата тази територия, която би могла да си остане за цял живот тера инкогнита, където се простират необятни пространства с неусвоена или отхвърлена отговорност. Пък и никой на никого не може да обещае, че няма да стане мишена на упреци и обвинения в безотговорност. Познато, нали? Случва се и на най-добрите и безупречни в успеха.

Ако е болезнено да си на прицел в подобна мишена или искаш да пренапишеш собствената си история за връзката ти с отговорността и предпочиташ да бъдеш творец на своя живот, то тази статия ще ти хареса.

Напред към трите кръга на отговорността!

Най-вътрешният кръг е най-малкият.
Той олицетворява отговорността пред самия себе си.

Свикнали сме да възприемаме, че радиусът на неговото влияние е най-малък. Защото всеки сам избира колко голям да е всъщност той. Ако си съставим списък с нещата, които включваме в него, списъците ни ще са различни като съдържание и обем. Сигурно ще има тук-там сходства, дори на места ще се припокриват, но така както сме различни като хора, така и нещата, които приемаме за отговорност пред самите нас, са доста пъстри.

Какво ли бихме прочели? Например към такава отговорност може да се включи времетраенето на миенето на зъбите, изборът на семеен партньор, профилактичната грижа за здравето, професионалните избори, начина, по който си изкарваме парите, дрехите, които си купуваме и обличаме, и т.н.

Ако сме убедени, че някои или много от тези избори са стечение на обстоятелствата, предопределеност или са грижа на някой друг, ако ни се струва, че миенето на зъбите е нещо не кой знае какво, а пък здравето ни се опира на гените ни и е такова, каквото си е … Е, тогава този първи кръг е голям колкото глава на топлийка.

В него всичко е неизбежно малко – и диаметърът, и възможностите, и постижениенията също.

Ако до момента никой не ни е пошушвал, че тесните граници могат да се разширят или ако съзнателно (може би и несъзнателно) сме филтрирали старателно тази тема като тема табу, може би не си струва да се главоболим тъкмо сега. Обикновено сме погълнати от неотклонна рутина на ежедневието, но ако само половин минута надигнем глава от нея и добавим това-онова в списъка на първия кръг, то той моментално започва да се разширява и да ни впечатлява как набъбва, също като кръгозора ни, но за него по-нататък.

Този кръг продължава да се увеличава, не само и не ако просто си добавяме неща, за които ни се иска да зависят от нас и да ги прегърнем като наша лична отговорност, но и най-вече, ако ги изпълняваме. Не като ги правим от време на време или през куп за грош, защото нашият кръг е като жив. Той диша с делата ни и когато те липсват, кръгът прилича на отдут балон – спихва се и губи форма.
Обратното, щом изпълняваме поетите пред себе си (да, пред себе си) отговорности, стените на нашия обичаен и вероятно удобен свят, сами започват да се отдалечават все повече от нас, разширявайки онзи кръгозор, за който преди малко казах, че ще му дойде моментът.

А с това навлизаме във

втората окръжност – на съвместните отговорности.

В нея делим своята отговорност с други и други споделят своята с нас. Думата съвместна е доста многослойна. Къде свършва нашата, къде започва чуждата отговорност и как да си я поделим?

Когато подписваме договори, в тях ясно са указани правата и отговорностите на всички страни, но как да бъдат такива и в живота – там, където няма договори?

Има хора, за които се оказва непосилно да отдадат от своята отговорност. Правят всичко със собствените си сили и се осланят на критериите си за правилност на изпълнението и качество на резултата. Не само, че не приемат помощ, но и не търсят такава, нито пък изохкват поне за морална подкрепа. Товарят се понасят и непоносимото.

Примерите от реалния живот са много и са пред очите ни. Майка на няколко деца, която след работния си ден до късно вечер се нагърбва с развитието на децата си като сама ги учи да свирят на пиано, да пеят, да рисуват, решават задачи по математика и т.н.
Мъж, който също в малкото си извънработно време, сам със собствените си ръце, строи голяма семейна къща. Мениджър, който не назначава сътрудник, защото може да разчита само на себе за безупречното изпълнение на проекта.

В тази статия няма да става дума за убежденията, които стоят зад такова поведение и затова няма да се спирам на подобен анализ. Но тук му е мястото да забележим общото между сходните примери от различни сфери на живота. Това е огромният стремеж да се носи отговорност и да не се отдава от нея в случаите, когато това е възможно и допустимо. Да, когато е възможно и допустимо!

Разбира се, има и противоположности, при които очакването някой друг да поеме отговорността е свръх изобилно. Техният живот е продукт на обща отговорност, извън тях самите: на държавата, на политическата или икономическа ситуация, на ръководството, на шефа, на съседите, на роднините, на семейството и т.н. Такива хора често поставят знак за равенство между отговорността и това, което им се полага като тяхно право. А употребата на местоимението “те” ги освобождава от бремето на отговорността, която с готовност и без друго вече са делегирали, преди да се е прокраднала идеята за споделянето ѝ.

Отново примерите лесно се появяват от истинския живот. Родителите, които се оплакват, че в училище не ги възпитават на нищо, прекарват времето с детето си вкъщи пред телевизора. Служителят, който нито веднъж не е повишил квалификацията си, мърмори по навик, че колкото му плащат (в смисъл на малко), толкова и ще им работи. Жената, която страда от липса на любов от мъжа си, отдавна самата тя е забравила как се прави това.

И в първия случай на свръх претовареност до степен на бърнаут, и във втория, граничещ с безхаберие и нихилизъм, човек се намира много близо до границите на първата окръжност. В тази погранична, тясна зона на всички им е твърде некомфортно и дори болезнено.
В тази зона има доста повече от първата окръжност и много малко от идеите на втората. В нея онова, което наричаме АЗ, приема доброволно всичката отговорност като своя или същото това АЗ пак така доброволно я отхвърля и прехвърля, поемайки пренебрежимо малко.
Периметърът е малък, защото нещата се отнасят и опират до АЗ или липсват и се размиват в неговите АЗ-критерии за правилност.

Поемането на отговорност, съвместно с други, представлява вариант на избор на това КОЙ искаме да бъдем в тези малки или по-големи съобщества. Има един интересен феномен, който понякога се случва при подобен избор. Наблюдава се истинска мимикрия на отговорността, като вместо нея шумно се демонстрира гняв, възмущение или някаква разновидност на негативизъм.

Човекът, който бурно изразява възмущението си, има високо ниво на отговорност! Дали?! Замисляйки се върху това, не открих никаква пряка зависимост и пропорционалност между негативната реакция и отговорността. Даже напротив. В много колективи и екипи, в които съм била пряк наблюдател или участник, в много фамилни контакти и т.н. се употребява точно такова маскировъчно поведение, което създава нужното впечатление за отговорност от висок ранг пред нужните хора.

Описанието на подобно поведение е твърде отдалечено от идеята за споделена отговорност. Но още по-интересното е, че то стои далече и от личната отговорност и от понятието за отговорност въобще. Негативната реакция на протест си остава РЕАКТИВНОСТ, докато отговорността тласка към действия и е вид АКТИВНОСТ. Има разлика, нали?

Все пак може да му бъде намерено някакво място като позиция в граничната област между първи и втори кръг.
За да се говори за истинско, реално и широко прекрачване във втори кръг, е необходимо да се погледне на отговорността в него даже не като споделена, а като на ЕДИННА. Това единение дава възможност на човек да се почувства като част от нещо по-голямо, общо, надхвърлящо мащаба на екип, корпорация, семейство, общност …

Да се живее в широтата на втория кръг е увлекателно, интересно и вдъхновяващо. Истинската единна отговорност тук означава не еднократни, кампанийни акции, а преди всичко постоянство в мисленето и действията. Това не са показни изпълнения, не са периодични действия, а са пълнокръвни, адекватни и постоянни във времето ангажименти за поемане на отговорност за постигане на общи, единни цели.

Такава отговорност е като пламък, към който всеки може да добавя съчки в него и да го поддържа, създавайки повече топлина и светлина за всички около него и за себе си в това число. Съвсем не е задължително това да са някакви колосални усилия, героични постъпки или шокираща, невоъбразима мисия. Такива действия могат да са напълно незначително на пръв поглед, може да не изискват специална подготовка или конкретни научни знания.

Но когато започнем да предприемаме и поемаме определени отговорности за себе си, заради другите и заедно с тях, тъкмо тогава започваме да забелязваме, че настъпват промени в малкия свят около нас, в света, в който живеем и обитаваме. А после и отвъд него.

Какви могат да бъдат такива неща? Кой и какво се намира на една ръка разстояние от нас? А на разстояние, дотам, където ходим всеки ден или поне най-често? А разстоянието на нашето ментално, интелектуално или уеб базирано въздействие? Ето това е периметърът на прякото влияние на нашата отговорност, с който периметър влизаме в директна връзка.

Всъщност какво не ни достига в живота? Това, което не ми достига, е онова, за което мога да отговарям в най-голяма степен. Онова, което на теб не ти достига, е това, за което можеш да поемеш повече отговорност. Щом присъства в мислите, мечтите, плановете ни … Значи е в проекцията на възможностите и отговорностите ни.

Отговорното отношение създава шанса да сме творци на живота си и на своя свят, а не да сме потребители на чуждия. Личната позиция на всеки човек предоставя безкрайни възможности. Всеки разполага със своята добра воля да разширява кръга на единната отговорност и плавно да го прелее в

третия кръг на глобалната отговорност.

Има явления в живота ни, на които нямаме възможност да влияем и затова може да се счита, че нямаме и отговорност към тях. Например изгрева на слънцето, смяната на сезоните, теченията на реките, планетарните орбити и т.н.
В този трети кръг, както и във втория, има преходна зона. Всички ние сме представители на човешката раса на нашата планета Земя. Като такива можем да се грижим за нея, а можем и да не го правим. Можем да изберем за себе си екологично поведение буквално във всяко наше дело. Няма да изброявам какви биха могли да са те. По-скоро искам да те провокирам с въпроса:
Какво е най-простото “зелено” действие, което можеш да направиш буквално в този момент на мястото, на което си?
Отговорът ти, какъвто и да е той, ще ти подскаже вероятно, че такава елементарна отговорност от такова просто действие, не тежи повече от капка. Но също като капката в океана, създава самия океан.

Нашата отговорност не е бреме, а е портал, отвъд който започва и продължава пътят на личностното развитие. Моделът на концентричните кръгове може да прилича на модела на мишена, но аз предпочитам друг символ – на жизнена позиция и на индивидуално мислене. Личното местоположение върху концентричните окръжности създава стила на собствения ни живот.
Нашите възможни лични изменения променят облика на този модел. За това ще бъде посветена следващата статия

Трансформационните кръгове на отговорността

Очаквай я скоро.